هر وسیله ای برای داشتن طول عمر بیشتر نیاز به دانستن روش صحیح مصرف دارد. برای طول عمر بیشتر جارو برقی تان بهتر است نکاتی را که به شما در این مطلب گوشزد کرده ایم به دقت رعایت کنید.

هر وسیله ای برای داشتن طول عمر بیشتر نیاز به دانستن روش صحیح مصرف دارد. برای طول عمر بیشتر جارو برقی تان بهتر است نکاتی را که به شما در این مطلب گوشزد کرده ایم به دقت رعایت کنید.

 

احتیاط کنید و هر چیزی را نزدیک دریچه جاروبرقی قرار ندهید.  قرار دادن انگشت، مو و لباس بافاصله خیلی کم از دریچه یا برس سر جاروبرقی اشتباه است.
 
اگر می خواهید سرِ دسته جاروبرقی را عوض کنید، آن را خاموش کنید و از پریز بکشید. برس سر جارو ممکن است موی سر شما را بکشد، به لباس شما صدمه بزند، و باعث ایجاد جراحت در بدن شما شود. احتیاط کنید و هر چیزی را نزدیک دریچه جاروبرقی قرار ندهید.
 

استفاده از سیم رابط نامناسب

بر روی سیم رابط مقدار وات یا آمپر نوشته شده که به شما کمک می کند بدانید چه نوع دستگاه هایی را می توانید به آن ها وصل کنید. در موارد زیادی، جاروبرقی ها با سیم های رابطی استفاده می شوند که برای آن ها طراحی نشده است. در صورتی که سیم رابط مناسب جاروبرقی نباشد ممکن است به آن آسیب زده و خطر آتش سوزی به همراه داشته باشد.
 

کشیدن جاروبرقی با سیم آن

حرکت دادن جاروبرقی با سیم، یا کشیدن سیم آن، اشتباه بزرگی است چون سیم به سرعت ممکن است خراب شود. جاروبرقی هایی که سیم شان آسیب دیده را هرگز نباید استفاده کرد. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی بسیار زیاد است. باید هر ماه سیم را بررسی کرده و مطمئن شوید که استفاده از آن بی خطر است.
 
حرکت دادن جاروبرقی با سیم، یا کشیدن سیم آن، اشتباه بزرگی است
 
 

استفاده از جاروبرقی خانگی در بیرون یا جاروبرقی خشک برای سطوح مرطوب

 
از جاروبرقی خانگی در بیرون استفاده نکنید. جاروبرقی خانگی برای تمیز کردن سطوح بیرون از منزل طراحی نشده است. همچنین هرگز از یک جاروبرقی که برای تمیز کردن سطوح خشک است برای تمیز کردن سطوح مرطوب استفاده نکنید.
 
 

جارو کردن اجسام تیز یا سخت

پیش از این که بخواهید اشیاء تیز یا سخت را با جاروبرقی تمیز کنید، خوب به این فکر کنید.
این اجسام ممکن است فن جاروبرقی را بپرانند یا بشکنند.
اجسام سخت و تیز را عمداً با جاروبرقی جارو نکنید.
پیش از جارو کشیدن اتاق، همه جا را بررسی کنید و در صورت وجود این اجسام، آن ها را بردارید.
اجسام سخت و تیز را عمداً با جاروبرقی جارو نکنید
 

به پریز زدن یا از پریز کشیدن جاروبرقی در حالی که روشن است

برای مطمئن بودن، زمانی که جاروبرقی را به پریز می زنید یا از پریز می کشید، توجه داشته باشید که خاموش باشد.
 

عدم نگهداری مناسب جاروبرقی

تمیز کردن برس جاروبرقی، شستن یا تعویض فیلترها، و تخلیه کیسه آن کار زیادی نمی برد، اما اگر آن را به طور مرتب انجام ندهید جاروبرقی خراب خواهد شد.
بازخوردها
    ارسال نظر